Flatoro uslovi korišćenja

Flatoro pruža korisnicima personalizovane usluge oglašavanja nekretnina za prodaju ili mjesečno izdavanje na svojoj internet stranici Flatoro.com koja se putem interneta prenosi na određene računare, tablete, telephone i druge uređaje povezane sa internetom (uređaji koji podržavaju Flatoro). Oglasi nekretnina koji se objave na Flatoro.com internet stranici se takođe promovišu i putem drugih digitalnih kanala (društvene mreže, Google AdWords i slično).

Ovi uslovi korišćenja regulišu Vaše korišćenje naših usluga. Kao što se koristi u ovim uslovima korišćenja, “Flatoro usluga”, “naša usluga” ili “usluga” označava personalizovanu uslugu koju pruža Flatoro za oglašavanje nekretnina za prodaju ili izdavanje, uključujući sve funkcije i funkcionalnosti, preporuke i preglede, web lokaciju i korisnički interfejs, kao i sav sadržaj i softver povezan sa našom uslugom.

Besplatne usluge

 • Svi posjetioci web stranice Flatoro.com mogu besplatno registrovati profil na našoj platformi, u cilju pretraživanja ponude nekretnina, kontaktiranja oglašivača nekretnina, kao i ocjenjivanja i komentarisanja rada istih.
 • Vlasnici nekretnina, ovlašćeni predstavnik osobe koja prodaje ili izdaje nekretninu ili predstavnik agencije za posredovanje u prometu nekretninama koju je ovlastio vlasnik nekretnine (u daljem tekstu oglašivač) ima pravo na besplatan profil sa jednim aktivnim oglasom nekretnine za prodaju ili izdavanje na Flatoro.com internet stranici.

Članstvo sa mjesečnom pretplatom

 • Vlasnici nekretnina, ovlašćeni predstavnik osobe koja prodaje ili izdaje nekretninu ili predstavnik agencije za posredovanje u prometu nekretninama koju je ovlastio vlasnik nekretnine (oglašivači) mogu objaviti dva ili više oglasa nekretnina uz pretplaćivanje na neki od mjesečnih paketa usluga iz postojećeg cjenovnika. (link do cjenovnika paketa)
 • Svaki korisnik koji se odluči za određeni paket usluga imaće besplatni probni period u trajanju od 30 dana.
 • U znak solidarnosti, zbog ekonomsko-zdrastvene krize, na sve usluge na sajtu Flatoro.com biće obračunat dodatni popust od 30% koji važi do 01.09.2021. godine.
 • Vaše članstvo na Flatoro.com internet stranici će se produžavati dok god ne bude ukinuto. Da biste koristili usluge Flatoro.com internet stranice, morate imati pristup internetu i uređaj koji podržava Flatoro i pružiti nam validan “način plaćanja”. Validan “način plaćanja” označava trenutni, važeći, prihvaćeni način plaćanja, a koji trenutno predstavlja plaćanje Visa ili MasterCard kreditnom ili debitnom karticom, a na kojoj postoje finansijska sredstva u visini pretplate određenog paketa, a koji se s vremena na vrijeme može ažurirati. Ako ne otkažete članstvo prije datuma obračuna, ovlašćujete nas da naplaćujemo članarinu za sledeći obračunski ciklus putem vašeg validnog načina plaćanja. (pogledajte “Otkazivanje” u nastavku)
 • Možemo nuditi brojne članske planove sa različitim cijenama pretplate. Neki planovi članstva mogu imati različite uslove i ograničenja koja će biti saopštena prilikom Vaše registracije, ili u drugoj komunikaciji koja Vam bude dostupna. Konkretne detalje o Vašem članstvu možete pronaći tako što ćete na našoj internet stranici posjetiti “Moj profil” i kliknuti na link “Plaćanja”.

Promotivne ponude

 • Povremeno možemo ponuditi posebne promotivne ponude, planove ili članstva (“Ponude”). Ispunjavanje ponuda određuje Flatoro po sopstvenom nahođenju i zadržavamo pravo da opozovemo ponudu i stavimo Vaš račun na čekanje u slučaju da utvrdimo da ne ispunjavate uslove. Novi članovi koji budu koristili isti uređaj koji je prethodno korišćen, možda neće ispunjavati uslove određene uvodne ponude. Možemo da koristimo informacije kao što su ID uređaja, način plaćanja, IP adresa ili adresa e-pošte naloga koja se koristi sa postojećim ili nedavnim članstvom na Flatoro.com da bismo utvrdili da li ispunjava uslove za ponudu i spriječili zloupotrebu iste. Zahtjevi za ispunjavanje uslova i druga ograničenja i uslovi biće vam otkriveni kada se registrujete za ponudu ili u drugoj komunikaciji koja vam bude dostupna.

Obračun i otkazivanje

 • Ciklus naplate. Članarina za uslugu Flatoro i bilo koji drugi troškovi koji mogu nastati u vezi upotrebe usluge, poput poreza i mogućih naknada za transakcije, biće naplaćeni sa Vašeg “načina plaćanja” (pogledajte “Način plaćanja”) određenog datuma plaćanja navedenog na stranici “Plaćanja”. Dužina i cijena Vašeg obračunskog ciklusa zavisiće od vrste pretplate koju ste izabrali onog momenta kada ste se registrovali za uslugu. U nekim slučajevima datum plaćanja se može promijeniti, na primjer ako Vaš “način plaćanja” nije uspješno prihvaćen, kada promijenite plan pretplate ili ako je Vaše članstvo započelo dana koji ne postoji u datom mjesecu. Posjetite našu internet stranicu i kliknite na link “Plaćanja” kako biste vidjeli datum sledećeg plaćanja.
 • Način plaćanja. Da biste koristili uslugu Flatoro, morate navesti validan način plaćanja. Ako uplata ne bude uspješno namirena zbog isteka, nedovoljnih sredstava ili na neki drugi način i ako otkažete svoje članstvo, možemo Vam suspendovati pristup usluzi dok uspješno ne naplatimo sredstva sa validnog načina plaćanja. Za neke načine plaćanja izdavalac Vam može naplatiti određene naknade koje se odnose na obradu vašeg načina plaćanja. Naknade lokalnog poreza mogu se razlikovati u zavisnosti od korišćenja načina plaćanja.
 • Ažuriranje načina plaćanja. Način plaćanja možete ažurirati tako što ćete otići na stranicu “Plaćanja”. Takođe, možemo ažurirati Vaše metode plaćanja koristeći informacije koje pružaju dobavljači usluga plaćanja. Nakon bilo kakvog ažuriranja, ovlašćujete nas da i dalje naplaćujemo odgovarajući iznos sa Vašeg načina plaćanja.
 • Otkazivanje. Članstvo na Flatoro.com možete otkazati u bilo kom trenutku i i dalje ćete imati pristup usluzi Flatoro do kraja obračunskog perioda. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, plaćanja se ne mogu refundirati i ne obezbeđujemo povraćaj sredstava ili kredite za bilo kakve djelimične periode članstva ili nekorišćene usluge Flatoro članstva. Da biste otkazali, idite na stranicu “Moj profil”, kliknite na link “Plaćanja” i slijedite uputstva za otkazivanje. Ako otkažete članstvo, usluge će automatski prestati na kraju trenutnog obračunskog perioda. Da biste vidjeli kada će se Vaš račun zatvoriti, idite na stranicu “Moj profil” i kliknite na link “Plaćanja”.
 • Promjene u cijenama i pretplatničkim planovima (članstvima). S vremena na vrijeme možemo promijeniti pretplatničke planove i cijenu usluge članstva, međutim, sve promijene cijena ili promijene vaših pretplatničkih planova primjenjivaće se najkasnije 30 dana nakon proslijeđenog obavještenja.

Uslovi korišćenja usluga oglašivača

 • Ja potvrđujem da imam najmanje 18 godina ili da sam punoljetan u svojoj provinciji, teritoriji ili državi. Svjestan sam da maloljetna lica mogu samo imati besplatan profil za pretragu i pregled agenata i nekretnina.
 • Ja potvrđujem da sam vlasnik nekretnine ili ovlašteni predstavnik osobe koja nekretninu prodaje ili izdaje, ili predstavnik agencija za posredovanje u prometu nekretninama koju je ovlastio vlasnik neretnine koju namjeravam prikazati na internetu.
 • Ja potvrđujem da je informacija koju postavljam na internet stranice tačna i istinita.
 • Ja razumijem i slažem se da sam lično odgovoran za sadržaj koji postavljam na internet stranice.
 • Saglasan sam da u slučaju da vlasnik nekretnine proda ili izda nekretninu ili odustane od prodaje ili izdavanja, da informaciju o prodaji, izdavanju ili odustajanju ažuriram na internet stranicama i to u roku od 7 dana od promjene statusa nekretnine, kako bi nekretnina dobila oznaku “PRODATA”, “IZDATA” ili bila uklonjena iz pretrage aktivnih nekretnina.
 • Saglasan sam da sam dužan izbrisati sve podatke o nekretnini u roku od 48 sati ukoliko to zahtijeva vlasnik nekretnine ili ukoliko više na zastupam vlasnika nekretnine.
 • Saglasan sam da sam odgovoran za sve promjene o nekretnini sadržane u podacima na internet stranicama i slažem se sa tim da za moje promjene ne mogu biti odgovorni vlasnici internet stranica niti bilo ko od osoba koje održavaju internet stranice, bilo da se radi o promjenama, izmjenama ili brisanju mojih podataka.
 • Potvrđujem da u potpunosti razumijem i saglasan sam da moji podaci budu automatski izbrisani ukoliko se dogodi barem jedan od slijedećih uslova:
 • Ukoliko je sadržaj stariji od 12 mjeseci, a nisam odgovorio na 3 upita o statusu nekretnine.
 • Ukoliko Vaša e-mail adresa za kontakt postane nevalidna.
 • Ukoliko Vaš oglas ili profil bude prijavljen zbog sumnjivih i/ili lažnih informacija.
 • Razumijem i prihvatam da me osobe koje održavaju internet stranice, kao ni vlasnici internet stranica s podacima o mojoj nekretnini ne predstavljaju kao Agencija za posredovanje u prometu nekretninama, već da isključivo pružaju internet uslugu oglašavanja.
 • Razumijem i prihvatam da su internet stranice o nekretninama samo javna internet baza podataka za globalni prikaz moje nekretnine za prodaju i izdavanje, i to za sveukupnu internet publiku.
 • Razumijem i prihvatam da me mogu kontaktirati svi koji vide informacije o mojoj nekretnini ili mojim nekretninama kako potencijalni kupci i iznajmljivači, tako i Agencije za posredovanje u prometu nekretninama, kao i njihovi predstavnici i ostali korisnici internet stranice Flatoro.com.
 • Razumijem da osobe i vlasnici internet stranica nisu predstavnici Agencije ili Agencija za posredovanje u prometu nekretninama.
 • Razumijem i prihvatam da internet stranice s vremena na vrijeme možda neće biti dostupne radi različitih tehničkih poteškoća koje bi mogle biti van kontrole osoblja i predstavnika.
 • Prihvatam da se moji podaci za objavu mogu odbiti ili korigovati uz pravo diskrecije vlasnika internet stranica.
 • Saglasan sam da korištenjem ovih usluga neću slati, objavljivati, prenositi nikakav materijal koji može biti uznemirujući, iritirajući, prijeteći, zavaravajući, protivzakonit, teroristički kao ni da neću koristit materijal koji može uznemiriti ostale korisnike internet stranica kao ni uticati na lagano i ugodno korištenje istih.
 • Posebno se obvezujem da neću koristiti ovu uslugu za kršenje autorskih prava, “copyrights”, zaštitnog znaka, logotipa, kao ni proslijeđivati skrivene i kodirane poruke.
 • Slanjem informacija na ove internet stranice potvrđujem da sam vlasnik navedenih informacija ili da me je vlasnik informacija ovlastio da to učinim u njegovo ime.
 • Sve informacije, uključujući fotografije postaju vlasništvo internet stranica nakon transfera podataka na internet stranice. Osobe koje održavaju internet stranice kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti zbog grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka.

NIJE DOPUŠTENO

 • Umjesto slika nekretnina postavljati reklamne slike agencije ili logotipe agencije.
 • Upisivati podatke na mjesta koja nisu predviđena za to. Npr. umjesto opisa objekta upisivati kontakt podatke ili Reklamne slogane agencije.
 • Vršiti spam s URL-om agencije osim na mjestu predviđenom za upis URL-a agencije.
 • Upisivati objekte koji su već prodati ili iznajmljeni, ili se ne namjeravaju prodati.
 • Lažirati status nekretnine (PRODATO/IZNAJMLJENO).

POSEBNO NIJE DOPUŠTENO

 • Posebno nije dozvoljeno korištenje našega RSS za preuzimanje nekretnina i njihovo oglašavanje na drugim stranicama bez prethodnog pismenog dopuštenja Flatoro d.o.o. za internet marketing.
 • Koristiti podatke agencije za prikaz u "Frame-u" na vlastitim stranicama agencije, osim ako to nije utvrđeno ugovornim odnosom.
 • Dodavanje specijalnih znakova, kao što su navodnici kako bi se promjenila pozicija u popisu agencija.
 • Koristiti automatizirane upise nekretnina i slika na portal osim ako se naruči usluga upisa putem XML-a.
 • SPAM bilo koje vrste.
 • Postavljenje istih naslovnih slika objekta (npr. ako se prodaje zgrada i u njoj stanovi ako ti objekti idu u nizu – SPAMiranje listinga istim slikama).
 • Postavljanje za reprezentativni objekt sliku grada ili terena koji ne određuje nekretninu (npr. postavljanje slike Rapca ili satelitske slike i slično!).

Poslednja izmjena 24.02.2021. godine.